Genero ur en kodares synvinkel

Jag är Marcus Aschan och har arbetat på Genero sedan 2013. Som kodare har jag varit med i projekt genast från början. För mig fortsätter arbetet även efter lanseringen i och med olika utvecklings- och uppdateringsuppgifter.

”På Genero får man intressanta uppgifter redan från dag ett.”

developer marcus smiling genero

 

Som developer på Genero har jag fått ansvar och känner mig som del av teamet. Jag har en bra möjlighet att påverka arbetets gång samtidigt som jag får tillräckligt med utrymme att arbeta självständigt. Uppgifterna en kodare har är mångsidiga och själv har jag exempelvis arbetat med Drupal en del. Och arbetskamraterna? De är hjälpsamma och hierarkin är låg.

”Jag får arbeta självständigt och jag har bra möjligheter att påverka processerna”

Nu finns det behov av en till kodare, som skulle hämta med sig nya idéer gällande hur vi kan hjälpa våra kunder. Det lönar sig skicka in en ansökan speciellt om man vill arbeta med intressanta uppgifter där man får mycket ansvar.

 

Varför ska man söka till Genero? Här följer tre orsaker:

  1.     Arbetsuppgifterna: intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter motiverar
  2.     Arbetsmiljön: man känner sig genast bekväm och del av Genero Crew
  3.     Låg hierarki: man får en ansvarsfull position och möjlighet att påverka

 

developer marcus at work genero

 

Som bäst söker vi en Senior Web Developer och en Developer Trainee till Genero! Är du eller någon av dina bekanta redo att ta an utmaningen? Skicka in en ansökan här! Platsen fylls så fort rätt personer har hittats.